Assalamuallaikum wr wb. Marsudi ing reh Budaya, karana luhuring Budaya dadya ukuraning jiwa Jawi

Anak-anakku sedaya kelas pitu, sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, M kaping pindho Masker ngangge masker ingkang standar kesehatan, lajeng ingkang M pungkasan Mobilitas/kemapal/interaksi sosial prelu dipungatosaken jarak amanipun inggih.

 

Leave a Reply