MINGGU KE 3 BUALAN NOVEMBER BAHASA JAWA KELAS VIII G & H | PAWARTA (BERITA) PANJLENTREH YOUTUBE

Assalamuallaikum wr wb. Marsudi ing reh Budaya, karana luhuring Budaya dadya ukuraning jiwa Jawi

Anak-anakku sedaya kelas pitu, sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, M kaping pindho Masker ngangge masker ingkang standar kesehatan, lajeng ingkang M pungkasan Mobilitas/kemapal/interaksi sosial prelu dipungatosaken jarak amanipun inggih.

Mangga anak-anakku saged dipunserat ing buku catetan mliginipun ing wigati, tegese khususe sing penting.

 

3 Comments
  1. Joiceline antika
  2. Helena Ratna Haniva Amalia
  3. Samuel setiawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *