BAHASA JAWA KELAS 7 Archive

MINGGU KE 3 DI BULAN OKTOBER BAHASA JAWA KELAS VII | NYAMEKTAKAKEN NYOBI NDAMEL TEKS PENGALAMAN PRIBADHI SISWA PIYAMBAK-PIYAMBAK.

Assalamuallaikum wr wb. Marsudi ing reh Budaya, karana luhuring Budaya dadya ukuraning jiwa Jawi Anak-anakku sedaya kelas pitu, sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih

MINGGU KE 2 BAHASA JAWA KELAS VII | TEKS CRITA PENGALAMAN NYENENGAKE

Anak-anakku sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, kaping pindho Masker

MINGGU KE 1 DI BULAN OKTOBER BAHASA JAWA KELAS VII | CERITA PENGALAMAN PRIBADI-TEKS WACANA

Anak-anakku di minggu ini dan di materi cerita pengalaman pribadi, pak guru akan minta sebelumnya kalian terlebih dahulu membuat gladhen/latihan ndamel cerita pengalaman pribadine dhewe-dhewe sing  berkesan, bisa awujud nyenengake, nyedhihake utawa ngugokake/lucu..sakderengipun pak guru ngemutaken bilih

MINGGU BERIKUTNYA BAHASA JAWA KELAS VII | NJLENTREHAKEN PARIBASAN, BEBASAN LAN SALOKA.

Pak guru paring piweling katur lare-lare : Aja males amarga yen nganti males sing rugi awake dhewe, tansah gumregah lan gumreget Jaga kasarasane tan ugi karesikane. Aja metu saka ngomah yen ora penting banget lan sing wigati

PERTEMUAN BERIKUTNYA BAHASA JAWA KELAS VII A -H | MATERI WACANA NARASI

Pepanggihan salajengipun pak guru ngajak bocah – bocah nyinau bab ngenani WACANA NARASI ,supados bocah-bocah padha mangertos manawa punapa ingkang dipunsebat wacana narasi. Materi inti : Pangerten. Wacana narasi yaiku wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak