BAHASA JAWA Archive

Bahasa jawa kelas 9A-9F ( Ulangan Harian 2)

Bocah – bocah minggu iki pak guru menehi ulangan haria kang kaping 2 nanging sadurunge perlu digatekake 1.Tetep njaga kesehatan 2.Sadurunge nggarap kudu disinau luwih dhisik buku Paket halaman 21-29 3.Aja diawur amarga bijine kanggo rapot 4.digarap

Bahasa Jawa kelas 8A-8F ( ulanga haria 2)

Bocah – bocah dina iki mengko pak guru bakal maringi tugas nggarap ulangan harian 2 ,nanging supaya kudu digatekake dhisik : 1.Aja lali protokol kesehatan 2.ndonga luwih dhisik 3.disinau wacane luwih dhisik ” Paku Buwana IV ”

Materi 10 / 10 Bahasa Jawa kelas 8A- 8F

Materi 10/ 10 Basa Jawa kelas 8 Mata pelajaran           : Bahasa Jawa Guru Pengampu          : Sumarmi ,S.Pd Materi                         : Tembang Gambuh Hari ,tanggal               : Jumat,16 Oktober 2020 Kelas,semester            : VIII / I   Pambuka : Dina iki

Materi 10 / 10 Bahasa Jawa kelas 9A -9F

Materi 10/ 10 Basa Jawa kelas 9 Mata pelajaran           : Bahasa Jawa Guru Pengampu          : Sumarmi ,S.Pd Materi                         : Tembang Dhandhang gula Hari ,tanggal               : Jumat,16 Oktober 2020 Kelas,semester            : IX / I Pambuka : Dina iki

MINGGU KE 3 DI BULAN OKTOBER BAHASA JAWA KELAS VII | NYAMEKTAKAKEN NYOBI NDAMEL TEKS PENGALAMAN PRIBADHI SISWA PIYAMBAK-PIYAMBAK.

Assalamuallaikum wr wb. Marsudi ing reh Budaya, karana luhuring Budaya dadya ukuraning jiwa Jawi Anak-anakku sedaya kelas pitu, sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih