Anak-anakku di minggu ini dan di materi cerita pengalaman pribadi, pak guru akan minta sebelumnya kalian terlebih dahulu membuat gladhen/latihan ndamel cerita pengalaman pribadine dhewe-dhewe singĀ  berkesan, bisa awujud nyenengake, nyedhihake utawa ngugokake/lucu..sakderengipun pak guru ngemutaken bilih selalu/asring

1. nganggo masker menawi kangge lelungan/keluar ingkang standar kesehatan. 2. asring wijik tangan ngangge sabun. 3. dijaga jarake mliginipun bersosial lan sesrawungan marang kanca utawa priyayi.

punika pak guru ndhawuhi sedaya anak-anakku ndamel gladhen cerita pengalaman pribadine dhewe-dhewe inggih..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *