Wilujeng enjing bocah-bocah, pak Guru dhawuh marang bocah-bocah siapne buku catetan lajeng wujud aksara Carakan, pasangan lan sandhangan ing ngandhap menika kadhawuhan dicatet salin ing buku catetan inggih, kasumanggakaken
jejibahan nyerat/nulis/nyatet sinambi kalih disinaoni, menika rumus anggenipun nyerat aksara Jawa, aksarane Budaya Jawa.
Ajining Bangsa, anetepi ing Budaya.

3 Replies to “MATPEL BAHASA JAWA, JUMAT 7 MEI’21 KANGGE KELAS 8 G LAN H | (WIGATI/PENTING) CATAT WUJUD AKSARA CARAKAN, PASANGAN LAN SANDHANGANE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *