Wilujeng enjang anak-anak, wilujeng pepanggihan malih ing semester ganep menika inggih. sakderengipun mlebet ing materi asring paak guru ngemutaken bilih sedaya anak-anak KEDAH (HARUS DAN HUKUMNYA WAJIB INGGIH) ngenani kahanan menika taksih covid-19 kasuwun sedaya anak-anakku kalebet ugi kaluwarga kedah ngurmati pancadan/aturan PROTOKOLER KESEHATAN INGGIH..

angka setunggal, ngangge masker ingkang standare inggih SNI/MEDIS menawi medal utawi ing njero ruangan bebrayan/masyarakat umum.

angka kalih, njaga jarake olehe sesrawungan karo liyan.

angka tiga, asring wijik/cuci astane dhewe-dhewe minimal kalih dasa detik lan nganggo sabun, kajaba menika yen ora ana sabun ngangge handsanitaser.

kanthi gegayuhan tinebehna nir baya nir sambekala..aamiin

anak-anakku pak guru keparengna ngaturaken sawetawis materi ing semester ganep menika kanggo sinaumu ing griya sowang-sowang sakdangunipun kahanan pandemi corona/covid menika..wilujeng anggone ngudi kawruh sinau inggih anak-anakku, saged dipuntingali ing Buku Paket Kelas VII

atur pesen saking pak guru “Gumregah rasane, Gumregut tandhange, Cancut tali wanda”

 

MATERI ESENSIAL / KOMPETENSI DASAR

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA

SEMESTER GENAP

 

KELAS VII

 

NO KOMPETENSI DASAR
1 3.3  Menelaah cerita Ramayana (Kidang Kencana)

4.3  Meringkas isi teks cerita Ramayana (Kidang Kencana).

2 3.4  Menelaah dialog/percakapan ( tema : Serat Wulangreh Pupuh Pangkur )

4.4  Menulis teks dialog sederhana ( tema : Kasarasan – Covid 19 )

3 4.5  Mengalihaksarakan kalimat sederhana  berhuruf Latin ke huruf Jawa. (Materi : Penerapan Pasangan)

Leave a Reply