Selamat pagi anak anak selamat berjumpa dengan Pak Hari  untuk belajar mapel IPA. Saya mengajar kelas 9A sampai dengan 9F .Anak anak harus semngat walaupun harus belajar dengan model PJJ.