BAHASA JAWA KELAS 8 Archive

Bahasa Jawa kelas 8A-8F ( ulanga haria 2)

Bocah – bocah dina iki mengko pak guru bakal maringi tugas nggarap ulangan harian 2 ,nanging supaya kudu digatekake dhisik : 1.Aja lali protokol kesehatan 2.ndonga luwih dhisik 3.disinau wacane luwih dhisik ” Paku Buwana IV ”

Materi 10 / 10 Bahasa Jawa kelas 8A- 8F

Materi 10/ 10 Basa Jawa kelas 8 Mata pelajaran           : Bahasa Jawa Guru Pengampu          : Sumarmi ,S.Pd Materi                         : Tembang Gambuh Hari ,tanggal               : Jumat,16 Oktober 2020 Kelas,semester            : VIII / I   Pambuka : Dina iki

MINGGU KE 3 DI BULAN OKTOBER BAHASA JAWA KELAS VIII G & H | SERAT WULANGREH PUPUH TEMBANG MACAPAT GAMBUH

Assalamualaikum wr wb, anak-anakku sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun,

Materi 9 / 10 Bahasa Jawa kelas 8 A-8F

Materi 9/ 10 Basa Jawa kelas 8 Mata pelajaran           : Bahasa Jawa Guru Pengampu          : Sumarmi ,S.Pd Materi                         : Pitutur luhur ing Tembang Gambuh Hari ,tanggal               : Jumat,9 Oktober 2020 Kelas,semester            : VIII / I Pambuka :

MINGGU KE 2 BAHASA JAWA KELAS 8 G LAN H | TEMBANG GAMBUH (SERAT WULANGREH)

Anak-anakku sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, kaping pindho Masker