Bocah- bocah ing minggu menika sampun dipunwiwiti PTM (Pembelajaran Tatap  Muka) pak GUru nyumanggakaken kangge samekta/persiapan. mligginipun bahasa Jawa, aksara Jawa wacana wujud paragraf ing minggu kepengker saged disinaoni rumiyin ing griya lajeng di kelas tatap muka, pak guru jlentrehaken sesarengan ancasipun pak guru menika supados siswa mangertosi wujud aksara Jawa, ngengingi nulis, maca, miji/ nganalisis lan nyipta ateges gawe menawi dipun dhawuhi. sejatosipun anggenipun nyerat/nulis menika sampun kalebet sinau wujud AKSARA JAWA ANJAYENG BAWANA

tegese wujud bentuk nyinaoni sakabehing tumindak sinau wujud aksara Jawa itu merupakan bentuk melestarikan/nglestantunake, menjaga, memelihara donya, nanging bisa ditegesi ing jiwa pribadine dhewe-dhewe..amrih artinya nyinaoni aksara Jawa menika prayogi, mboten awon/elek.

Leave a Reply