Selamat pagi anak-anakku semua, Pada pembelajaran minggu  ini kalian akan belajar nyerat ing buku tulis lan mahami wacana beraksara Jawa, coba ditulis ulang salin ing buku tulis, tujuan nyerat/nulis menika saged kalih sinau wujud aksara Jawa ing sejatosipun.

katulis kanthi premati/cermat anggenipun nyerat teks wacana beraksara Jawa, latihan.  Ke depan kita bahas bersama-sama di kegiyatan PTM (Pembelajaran Tatap Muka).

Selamat belajar anak-anakku semua, dijaga kebersihan dan kesehatan . latihan nulis, maca akasara Jawa

diserat/tulis rumiyin lan  disinau rumiyin inggih anak-anak, mbenjang kita jlentrehne sareng- sareng kersanipun sgd maca nulis aksara Jawa.

 

Leave a Reply