Kangge nambah seserepan, pak Guru maringi sekedhik sesuluh ngengingi Aksara Jawa, mangga bocah-bocah bisa disalin ing buku catetanmu. nyalin iku kalebet sinau, awit menapa menawi nyatet menika pesthi ngeja, maca apa sing arep disalin…prayogi sanget menika bocah amargi langkung cepet bisa tinimbang namung ningali trus diapalne..dicatet salin rumiyin inggih anak-anakku.

Leave a Reply