Materi 9 Basa Jawa kelas 8
Mata pelajaran   : Bahasa Jawa
Guru Pengampu : Sumarmi ,S.Pd
Materi                      : Legenda
Hari ,tanggal         : Jumat,26 Maret 2021
Kelas,semester    : VIII / 2

Pambuka :
Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah nyinau bab Legenda
Materi inti
coba ditonton vidio ngisor iki

Coba balenana kang ana ing bukumu halaman 127 nganti 130

Digarap ana ing buku tugas sing becik ,digoleki ana ing buku paket ,yen ora ana bias takon marang wong tuwamu.

Sepisan meneh welinge pak guru:

  • Aja males amarga yen nganti males sing rigi awake dhewe.
  • Jaga kesehatan .
  • Aja metu saka ngomah yen ora penting banget.

Leave a Reply