Mata pelajaran : Bahasa Jawa
Guru Pengampu : Sumarmi ,S.Pd
Materi : Upacara adat
Hari ,tanggal : Jumat,12 Maret 2021
Kelas,semester : VIII / 2

Pambuka :
Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah nyinau bab nggoleki apa tha isine tembang kinanthi
Materi inti :
Tembang kinanthi
( serat wulangreh )
Padha gulangening kalbu
Ing sasmita amrih lantip
Aja pijer mangan nendra
Kaprawiran den katesthi
Pesunen sariranira
Sudanen dhahar lan guling
………..
………..
Coba gatekna tembang kan ana ing vidio ngisor iki ,lan aja nganti lali dicathet ana ing buku cathetan kang becik,supaya mengko kowe ngerti apa kang dadi isine:

Yen uwis coba tugase ana pada( bait ) 2 halaman 103 digarap kaya conto ing vidio ndhuwur mau.
Pepeling
Bocah – bocah minggu ngarep wis ngadhepi PTS mula welinge pak guru
1.Sinaunen bab Crita Resi jatayu lan bab Tembang kinanthi
2.Digarap kanthi tenanan
3.Aja lali ndonga lan nyuwun dongne bapak lan ibu
4.tetep semangat
Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Leave a Reply