Mata pelajaran   : Bahasa Jawa
Guru Pengampu : Sumarmi ,S.Pd
Materi                      : Praktek Pidato
Hari ,tanggal         : Jumat,12 Maret 2021
Kelas,semester   : IX / I

Pambuka :
Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah nyinau bab Praktek pidato kang becik

Materi inti :
Cara – carane pidato kang becik
1.Ngadeg jejeg
2.Tangan ngapu rancang /manawa nyekel mic dicekel salah siji
3.Ulat nyenengake
4.Obahing sarira prasojo /sedehana
5.Swara ora keseron utawa ora kelirihen
6.Nada swara kepenak dirungokake
7.Bisa njumbuhake marang kahanan lan swaeanane
Bocah bocah supaya luwih jelas iki diparingi tuladha pak guru ,coba digatekake

Manawa ditonton sepisan durung jelas bisa dibaleni,yen uwis coba pidatomu sing gawe dhek minggu kepungkur dipraktekake,dividio banjur dikirimake pak guru.
seteruse
Pak guru ngelingake manawa minggu ngarep bocah bocah bakal ngeloni Penilaian Tengah Semester ( PTS ) welinge pak guru :
1.Sinaunen bab geguritan lan bab sesorah
2.Tetep semangat kanggo nggarap amarga iki kanggo biji rapotmu
3.Aja lali ndonga lan nyuwun dongane bapak lan ibu luwih dhisik
Wassalamu ‘alaikum Wr Wb

Leave a Reply