Anak-anakku tetep gumregah rasa lan tandhange inggih anak-anakku ateges semangat anggone sinau saking griya, mbiyantu bapak ibu sedaya keluwarga ing griya..tetep 3M inggih, ngangge masker standar kesehatan, asring wijik astanipun ngangge sabun saha mbetha handsanitaser lan pungkasan jarak anggone sesrawungan dijaga.

Salajengipun, pak Guru nyaosi kangge sinau mengenal aksara Jawa

 

 

Leave a Reply