Mata pelajaran : Bahasa Jawa
Guru Pengampu : Sumarmi ,S.Pd
Materi : Tembang Kinanthi
Hari ,tanggal : Jumat,5 Maret 2021
Kelas,semester : VIII / 2

Pambuka :
Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah ayo nembang bareng – bareng nyinau Macapat pupuh Kinanthi saka Serat Wulangreh , ayo vidione ditonton lan dibolan –baleni nganti mudheng.

Panutup :
 Aja lali keterangane pak guru ing ndhuwur kabeh dicathet luwih dhisik ana ing buku tulismu .
 Tetep semangat anggone padha nyinau carane gawenembang nganti mudheng
 Aja lali dijaga kesehatane kanthi nindakake protocol kesehatan
 Ngibadah , ndonga lan bekti mran wong tuwa.

6 Replies to “Materi 7 Basa Jawa kelas 8A – 8F”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *