Mata pelajaran : Bahasa Jawa
Guru Pengampu : Sumarmi ,S.Pd
Materi : Sesorah ( Gawe teks sesorah )
Hari ,tanggal : Jumat,4 Maret 2021
Kelas,semester : IX / 2

Pambuka :
Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah nyinau bab Carane gawe sesorah / pidato,mula gatekna ketersngan kang ana ing vidio ngisor iki

Panutup :
 Aja lali keterangane pak guru ing ndhuwur kabeh dicathet luwih dhisik ana ing buku tulismu .
 Tetep semangat anggone padha sinau nganti bisa mudheng
 Aja lali dijaga kesehatane kanthi nindakake protocol kesehatan
 Ngibadah , ndonga lan bekti mran wong tuwa.

Leave a Reply