Assalamu ‘Alaikum wr.wb.
Bocah – bocah pak guru minggu iki isih bakal nerusake wulangane bab tembang Kinanthi,nanging sadurunge pak guru tansah ngelingake aja lali :
1.Jaga kesehatan
2.Ngibadah aja nganti ditinggal
3.Bekti marang wong tuwa
4.Tetep semangat anggone pada sinau
Bocah -bocah yen dhek minggu kepungkur nerangake tembang kinanthi cirine lan tuladhane banjur didhawuhi njawab pitakone,mula ing dina iki pak guru pengin ngajak bocah – bocah sinau carane gawe tembang kinanthi,supaya ing tembe bisa dadi pengarang ,utawa paling ora kanggo awake dhewe,supaya padha duwe bayangan iki pak guru jelasake nganggo vidio coba gigatekake !

Yen durung jelas dibaleni sepisan maneh,yen uwis banjur digarap tugase ana ing buku tugas ,aja ditunda apa maneh nganti ora digarap,supaya bisa oleh biji kang becik.
Tak kira emene dhisik ,mung welinge pak guru tetep semangat
Wasalamu alaikum wr.wb.

Leave a Reply