Assalamu alaikum Wr.Wb
Bocah -bocah sadurunge pak guru nerangake materi pelajaran dina iki pak guru pengin mesthekake :

1.Bocah bocah isih ana kaanan sehat
2.Tetep semangat
3.Aja lali bekti marang wong tuwa lan ngibadha kang istikomah

Bocah – bocah meteri pelajaran minggu iki ,pak guru bakal nerangake bab sateruse yaiku Sesorah / podato ,
coba luwih dhisik tontonen vidio ngisor iki

Tontonen nganti kowe mudheng tenan yen uwis garapen tugas sing wis diparingake pak guru,
aja lali  digarap ing buku tugas sawektu – wektu  bakal dibiji pak guru
Wassalamu alaikum Wr.Wb.

3 Replies to “Materi 5 Basa Jawa kelas 9A – 9F”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *