Materi 1 Basa Jawa kelas 9
Mata pelajaran    : Bahasa Jawa
Guru Pengampu : Sumarmi ,S.Pd
Materi                      : Geguritan
Hari ,tanggal         : Jumat,21 Januari 2021
Kelas,semester   : IX / II

Pambuka :
Bocah – bocah nerusake apa sing wis dingendikakake pak guru seminggu kepungkur yaiku Geguritan,sadurunge pak Guru tansah ngelingake aja lali :
1.Njaga kesehatan
2.Tetep semangat kanggo ngadepi masa depanmu dewe
3.Ngibadhah lan donga.
4.Tugas sing diparingke pak guru aja ditunda ,digarap kang becik lan benar.
Wis saiki gatekne Vidio ngisor iki

Panutup.
Bocah – bocah semene dhisik keterangne pak guru
1. sateruse garapen tugase ana ing buku cathetan kang becik
2. aja ngundur – undur tugas supaya ora dhobel sing akhire dadi abot
3. supaya tetep semangat eling – elingen apa cita – citamu.

Wassalamu Alaikum Wr,Wb

Leave a Reply