Bocah – bocah dina iki mengko pak guru bakal maringi tugas nggarap ulangan harian 2 ,nanging supaya kudu digatekake dhisik :
1.Aja lali protokol kesehatan
2.ndonga luwih dhisik
3.disinau wacane luwih dhisik ” Paku Buwana IV ” saka buku paket halaman 33 -34
4.Digarap sing tenanan ,aja ngawur merga bijine kanfggo raport.

5 Replies to “Bahasa Jawa kelas 8A-8F ( ulanga haria 2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *