Assalamualaikum wr wb, anak-anakku sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, kaping pindho Masker memakai masker yang berstandar kesehetan, lajeng ingkang M pungkasan Mobilitas/kempalan/ interaksi sosial prelu dipungatosaken jarak amane inggih

Ing pepanggihan minggu kaping tiga ing wulan Oktober punika pak guru nyuwun anak-anakku latihan nembang Macapat Sekar Gambuh inggih kangge gladhen latihan dicoba gladhen nembang ingkang syair patene jumbuh materi serat Wulangreh tembang Gambuh. ing pepanggihan mbenjang pak guru lan sedaya kita gladhen nembang. sawetawis semanten rumiyin inggih anak-anakku sedaya.

KUDU GUMREGAH RASANE, KUDU GUMREGET TANDHANGE UTAWA TEKADE, CANCUT TALI WANDA..SEMANGAT BELAJAR anak-anakku sedaya sanajanta kahanane kaya mangkene.

Leave a Reply