Anak-anakku sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, kaping pindho Masker memakai masker yang berstandar kesehetan, lajeng ingkang M pungkasan Mobilitas interaksi sosial perlu diperhatikan jarak amannya yaaa..wonten ing minggu kaping loro wulan Oktober punika pak guru pingin dhawuhi anak-anakku maca Buku Paket Basa Jawa ingkang kelas VII ing kaca 42 ngantos 44 jumbuh materi crita pengalaman nyenengake, dimaca, dipungatosaken tembung-tembung Jawane lan menawi wonten tembung Jawa sing durung kongerteni ateges angel ditulis ing buku catetan inggih..mbenjang pak guru diskusikan sareng sareng kanca-kanca kelas. ngaten inggih anak-anakku..

KUDU GUMREGAH RASANE, KUDU GUMREGET TANDHANGE UTAWA TEKADE, CANCUT TALI WANDA..SEMANGAT BELAJAR anak-anakku sedaya sanajanta kahanane kaya mangkene.

72 Replies to “MINGGU KE 2 BAHASA JAWA KELAS VII | TEKS CRITA PENGALAMAN NYENENGAKE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *