MINGGU KE 2 BAHASA JAWA KELAS VII | TEKS CRITA PENGALAMAN NYENENGAKE

Anak-anakku sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, kaping pindho Masker memakai masker yang berstandar kesehetan, lajeng ingkang M pungkasan Mobilitas interaksi sosial perlu diperhatikan jarak amannya yaaa..wonten ing minggu kaping loro wulan Oktober punika pak guru pingin dhawuhi anak-anakku maca Buku Paket Basa Jawa ingkang kelas VII ing kaca 42 ngantos 44 jumbuh materi crita pengalaman nyenengake, dimaca, dipungatosaken tembung-tembung Jawane lan menawi wonten tembung Jawa sing durung kongerteni ateges angel ditulis ing buku catetan inggih..mbenjang pak guru diskusikan sareng sareng kanca-kanca kelas. ngaten inggih anak-anakku..

KUDU GUMREGAH RASANE, KUDU GUMREGET TANDHANGE UTAWA TEKADE, CANCUT TALI WANDA..SEMANGAT BELAJAR anak-anakku sedaya sanajanta kahanane kaya mangkene.

71 Comments
 1. Imam ferdiansyah
  • Nama : Dhamctmacakka sutta
   • Revanggaarly
  • hafidz dwi ananda
  • Daffa ahmad bintoro
  • Intan
 2. Z.RAFI.ALM
 3. Azahra Agfi Salsabilla
 4. AishaLutfhiyaKusumastuti
 5. Rian pratama
 6. Rasyaad
 7. Heni Wiji Astuti
 8. Dhandy Avriean Putra
 9. Daniel Y
 10. Haney suci antaryksha
 11. Rara rizky nur aisyah
 12. Destya Suci Nurochmah
 13. Aila Rosalina
 14. Adrian nasywan rahmanto
 15. Daniel Obed Ariyanto
 16. Andjani
 17. Ridwan Ilham Ramadhana
 18. Radhit
 19. Satria Bagus Suseno
 20. NAMA:MARIO MARDITYA SUYITNO
 21. Livia Nabil Lathifah Maisun
 22. Evelin Gabriela Ary
 23. Ananda Sugam putra Anggara
 24. Muhammad Abdurahman Khudori
 25. Haya fauziyyah
 26. Elena Putri Carista
 27. WANDA DEWI ARIFAH
 28. Fairuz Zacky Ilham Aldiansyah
 29. Orien Juniar Saputri
 30. Aisya Aurelia Shafira
 31. Kaka arya pratama
 32. Wahyu Purbaningrum
 33. Ilham Pratama Mulyana
 34. Surya Adyatmayasa Widyadhana
 35. Herlina nurma cahya camila
 36. Ardian Farrel Prananda
 37. Aryaseta
 38. Yuanita Eka Putri Nugraheni
 39. Kevin farras putra
 40. Sheilla Meilani Putri
 41. Alinda tri hapsari
 42. Herlangga Rahmawan
 43. Nariesca Candra Diovilova
 44. DIMAS ALDAVANDILO WUSNU PRATAMA
 45. Malaikat maut
 46. Damma caraka sakuty
 47. Syalvin Nabilla nur Zahra kls 7d no 27 siap belajar
 48. Davarel Danu atmaja
 49. Gloria karenan widi budi santosa
 50. Arista Putriya Ragil
 51. Elsha yunita listiya ningrum
 52. Farchakamilatur-
 53. Dinda Alya Ramadhani
 54. Miranda ira kirana
 55. Hilmi Aziz Ramadhan
 56. Enjang Dwi Agustia Putri
 57. David
 58. Revanggaarly
 59. Azzahra salsabila
 60. erieq adrian kelas7b no absen 16
 61. Milka maharani
 62. Muhammad bagas nur alim
 63. Dyah Ayu Eka Khoirunnisa
 64. kelvin ivo sandira
 65. Pak Zacky
 66. Muhammad Arifin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *