Anak-anakku sakderengipun pak guru asring ngemutaken marang anak-anakku sedaya bilih kedah emut prokes (protokol kesehatan) covid-19 kedah hukume wajib inggih dipuntindakne ingkng dipunwastani 3 M, M sepisan Mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, kaping pindho Masker memakai masker yang berstandar kesehetan, lajeng ingkang M pungkasan Mobilitas interaksi sosial perlu diperhatikan jarak amannya yaaa..wonten ing minggu kaping loro wulan Oktober punika pak guru pingin dhawuhi anak-anakku  maca, nggatekake lan disinau andharan ing Buku Paket kelas 8 ing kaca 25 lan 32 tembang Gambuh, jumbuh materi isine tembang Gambuh ..mbenjang pak guru diskusikan sareng sareng kanca-kanca kelas. ngaten inggih anak-anakku..

KUDU GUMREGAH RASANE, KUDU GUMREGET TANDHANGE UTAWA TEKADE, CANCUT TALI WANDA..SEMANGAT BELAJAR anak-anakku sedaya sanajanta kahanane kaya mangkene.

Leave a Reply