Assalaamu ‘alaikum wr.wb.

Bocah – bosah minggu ngarep wis ulangan Tengah Semester gasal,kanggo pelajaran basa jawa sing kudu disinau yaiku bab I lan bab IV sing wis di terangake pak guru ,mula supaya luwih jelas gatekna vidio ngisor iki nanging sadurunge aja lali dicathet ana ing buku cathetan.

Yen wis ditonton dicocokake karo buku paket lan cathetane ,ditandhani terus disinau

Wassalamu ‘alaikum wr.wb.

27 Replies to “Kisi – kisi Penilaian Tengah Semester Bahasa Jawa kelas 8 A – 8F”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *