MINGGU BERIKUTNYA BAHASA JAWA KELAS VII | NJLENTREHAKEN PARIBASAN, BEBASAN LAN SALOKA.

Pak guru paring piweling katur lare-lare :

 • Aja males amarga yen nganti males sing rugi awake dhewe, tansah gumregah lan gumreget
 • Jaga kasarasane tan ugi karesikane.
 • Aja metu saka ngomah yen ora penting banget lan sing wigati nganggo masker sing standar.

Pambuka :

Minggu iki pak guru ngajak bocah – bocah nyinau bab Paribasan, bebasan, lan saloka , supaya padha ngerti apa lan kanggo apa gunane ana ing masyarakat Jawa.

Panjlentrehe :

Paribasan yaiku unen – unen ( ungkapan ) kang gumathok ,ajeg panganggone lan tegese wantah.

 • Gumathok tegese wis ditemtokake tembung – tembunge
 • Ajeg panganggone diucapake sapa wae padha.
 • Tegese wantah utawa asli ora nganggo perumpamaan ( tegese ya tembunge kuwi dhewe )

Tuladha :

 1. Becik ketitik ala ketara tegese sapa sing tumindak becik utawa ala suwe – suwe bakal dingerteni won liya ( ketara ).
 2. Adigang ,adigung lan adiguna yaiku wong sing gemedhe amarga rumongsa luwih kuwat ( gang ) ,sugih ( sugih ) utawa pinter ( guna )
 3. Criwis cawis tegese wong sing akeh omonge nanging uga pinter ngrampungake pegawean .

Bebasan yaiku unen – unen kan gumathok ,ajeg panganggone lan migunakake pangumpaman ( perumpamaan ) sing digambarake tumindakke.

Ciri – cirine : Ora disebutake pelakune.

Tuladha :

 1. Nguyahi segara tegese nindakake pegawean sing muspra ( ora guna )
 2. Ancik – ancik pucuking eri tegese nindakake pegawean sing mbebayani
 3. Ngubak – ubak banyu bening tegese gawe masalah ana ing panggonan kang aman.

Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, lan ngemu surasa pepindhan (isa anggo pepindhan kewan utawa barang.

Tuladha :  Kaya banyu karo lenga, tegese wong sing ora bisa rukun.

Tumbak cucukan, tegese wong sing seneng adu-adu

Kebo kabotan sungu, tegese kabotan ragad amarga kakehan anak.

Bocah – bocah saka tuladha ing ndhuwur gatekna mesthi bakal ngerti bedane antarane paribasan, bebasan lan saloka.

Tugas :

Coba unen – unen ngisor iki gatekna endi sing paribasan, bebasan, lan saloka banjur golekana tegese saka buku Pepak Basa Jawa.

 1. Ana catur mungkur
 2. Tulung menthung
 3. Nglungguhi klasa gumelar
 4. Nyolong pethek
 5. Sedumuk bathuk senyari bumi
 6. Mban cindhe mban siladan.
 7. Idu didilat maneh.
 8. Sedhakep ngawe- awe
 9. Alon – alon waton kelakon
 10. Nurut ilining banyu

banjur digarap ing buku tugasmu dhewe-dhewe kanthi premati.

85 Comments
 1. Elsha yunita listiya ningrum
  • Arfin yuan firmansyah
  • Gracia
  • William adhimas Pamungkas
  • Nama : Dhamctmacakka sutta
  • Revanggaarly
  • Daffa ahmad bintoro
  • CLARISTA NUR ASYIFA
 2. Ardian Farrel Prananda
 3. Salma maimunah akila
 4. Heni Wiji Astuti
 5. Kaka arya pratama
 6. Surya Adyatmayasa Widyadhana
 7. Selviana adira santika
 8. Wildan hafiizh jaliil
 9. Wahyu Purbaningrum
 10. Wanda dewi arifah
 11. Haney suci antaryksha
 12. Marva yori locano sela
 13. Yunia Mawar Sary
 14. Muhammad brilliant raditya
 15. Fairuz Zacky Ilham Aldiansyah
 16. Damma carakas sakuty
 17. Yuanita Eka Putri Nugraheni
 18. KHEISYA FEBI CHAROLLIFAH
 19. Ilham Pratama Mulyana
 20. Aisya Aurelia Shafira
 21. Imam ferdiansyah
 22. Kevin farras putra
 23. Hilmi Aziz Ramadhan
 24. Herlangga Rahmawan
 25. Ridwan Ilham Ramadhana
 26. Rasyaad
 27. Adrian nasywan rahmanto
 28. Khesya nurmei afrianinda
 29. Nariesc Candra Diovilova
 30. Aila Rosalina
 31. NAMA:MARIO MARDITYA SUYITNO
 32. Berlian rochel azara
 33. Azahra Agfi Salsabilla
 34. Ananda Sugam putra Anggara
 35. Dinda Alya Ramadhani
 36. AishaLutfhiyaKusumastuti
 37. Ayu Vicka Eva Chilya
 38. Daniel Obed Ariyanto
 39. Dhandy Avriean Putra
 40. Daniel yovie
 41. Intan
 42. sekar aisha putri wardhani
 43. Raifan Adam Fathoni
 44. Iqbal Aldhi Widodo
 45. Aqbal Aldho Widodo
 46. Nama:Rizhaawan Yudha putra
 47. Gloria Karenan Widi Budi Santosa
 48. Chesa febriawan
 49. Farcha Kamilatur Rochmah
 50. Fico Arya Pratama
 51. Haya fauziyyah
 52. DIMAS ALDAVANDILO WUSNU PRATAMA
 53. Edlyn
 54. Andjani
 55. Radhit
 56. Alif Fajar Ramadhan
 57. Satria Bagus Suseno
 58. David
 59. Alinda tri hapsari
 60. Orien Juniar Saputri
 61. Azzahra salsabila
 62. Arista Putriya Ragil
 63. Velisa
  • Velisa
 64. Rian pratama
 65. Oktavia Carren
 66. nadine noor amanda firyal
 67. Muhammad bagas nur alim
 68. Fauzan Zaidan Ghufron klas 7 A .no.20
 69. Muhammad Abdurahman Khudori
 70. Rara rizky nur aisyah
 71. erieq adrian kelas7b no absen 16
 72. Kelvin ivo sandira
 73. Muhammad Arifin
 74. Livia Nabil Lathifah Maisun
 75. Farel
 76. Almaqfira kusuma ningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *