Materi 7 Basa Jawa kelas 9

 

Mata pelajaran           : Bahasa Jawa

Guru Pengampu          : Sumarmi ,S.Pd

Materi                         : Golek tuladha upacara adat.

Hari ,tanggal               : Jumat,11 September 2020

Kelas,semester            : IX / I

 

Pambuka :

Dina iki pak guru bakal ngajak bocah – bocah ,nggenepi materi basa jawa kanggo persiapan ulangan tengan semester gasal.

 

Materi inti

Dhek minggu kepungkur pak guru wis nerangake wernane upacara adat wiwit kang ana sesambungane karo kelairan,manten kematian lan  upacara adat liane lan pak guru wi s maringi tugas nulis conto upacara adat ing daerahe dhewe – dhewe,mula dina iki pak guru dhdawuhi supaya bocah – bocah golek tuladha saka goggle  conto – conto upacara adat kang ana ing daerah – daerah banjur isinen kolom ngisor iki  :

NO DAERAH JENENG UPACARA KETERANGAN
1.

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

     

 

Golekana paling sithik 10 daerah lan 10 jenis.

Tulisen ana ing buku tugas kang rapi  lan jelas.

 

Surakarta.11 September 2020

Guru mata pelajaran

 

 

Sumarmi ,S.Pd

 

 

Leave a Reply