Ulangan harian 1 kelas 9 semester gasal

Assalamualaikum ,bocah bocah tetep semangat ,minggu iki bocah bocah didhawuhi pak guru nggarap ulangan 1 ,kudu digarap supaya ana bijine !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *