Assalamu ‘alaikum wr,wb.
Bocah -bocah piye kabare esuk iki pabeh padaha sehat tha ?,wis padha ‘ibadhah apa durung ? ayo disiapake pirantine kanggo sinau ,minggu iki bocah – bocah didhawuhi pak guru nggarap ulangan dhisik supaya padha nduwe nilai harian,kena mbukak bukune,digarap sing tenanan aja pada ngawur.

Leave a Reply