Assalamu ‘alaikum wr,wb.
Bocah -bocah piye kabare esuk iki pabeh padaha sehat tha ?,wis padha ‘ibadhah apa durung ? ayo disiapake pirantine kanggo sinau ,minggu iki bocah – bocah didhawuhi pak guru nggarap ulangan dhisik supaya padha nduwe nilai harian,kena mbukak bukune,digarap sing tenanan aja pada ngawur.

24 Replies to “Ulangan Harian 1 Bahasa Jawa kelas 8 semester gasal”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *