Materi 4 Bahasa Jawa kelasa 9

Jum’at ,14 Agustus 2020

I.Pambuka.

Assalamu ‘alaikum wr.wb.

Bocah –bocah sadurunge pak guru miwiti wulangan esuk iki,luwih dhisik pak guru ndangu:

  • Esuk iki mau apa wis padha ngibadah apa durung ?
  • Tugas minggu kepungkur apa wis padha digarap,awas aja nganti diendhe-endhe,sing akhire ora digarap .
  • Kanggo nampa pelajaran esuk iki goleka panggonan sing nyaman.
  • Tetep semangat ora kena bosen,kabeh tugasmu bakal dibiji pak guru kanggo ngisi raportmu.

Mengko apa sing diterangake pak guru digatekake tenan.

II.Inti pelajaran

Bocah-bocah dhek emben pak guru wis maringi tugas maca crita wayang Anoman Duta,banjur didhawuhi nggoleki inti crita /pikiran utama saben paragraf,yen wis ditulis mesthi wis padha ngerti kesimpulane crita Anoman Duta.

Ing dina iki bocah bocah bakal diajak pak guru ngatekake crita sing rada komprit ,gatekna wacan halaman 10-13 Buku Paket wacanen alon-alon “ Rama lan Laksmana Kelangan Dewi Sinta” yen uwis banjur :

*.Tulisen lan golekana tegese  saka tembung sing kowe ora ngerti tegesa ana ing buku

tugasmu.( Gatekna halaman 13 ),utawa takona wong tuwamu.

*. Sabanjure ayo digoleki inti critane ( kesimpulane )  bareng karo pak guru :

Sawise bisa mateni kidang emas malihane buta Rama lan Laksmana nggoleki Dewi sinta kang ilang ,Rama lan Laksmana menyang alas Dhandhaka ketemu kethek kang kejepit banjur ditulungi,kethek mau asmane Sugriwa,sawise ditulungi  Sugriwa banjur suwita dadi prajurite melu nggoleki Dewi sinta.

            Sawise suwe nggoleki ora ketemu Prabu Rama ngutus Anoman nggoleki menyang negara Alengka.Ana ing Alengka Dasamuka dielingake Adhine kang asmane Raden Wibisana supaya dewi Shinta dibalekake ,nanging Dasamuka ora gelem mula Raden Wibisana banjur lunga gabung karo Prabu Rama.

            Amoman sing wis teka ing taman Argasoka ketemu karo Dewi Shinta,nanging dewi sinta ora kersa diajak bali yen ora Prabu Rama dhewe .

            Prabu Rama sawadya bala nglurug menyang Alengka njaluk baline dewi sinta,akhire dadi perang rame,Prabu Rama menang perange lan Dasamuka bisa dikalahake.dewi Shinta bali ketemu mane karo Prabu Rama.

III.Panutup.

Sawise bocah –bocah ngerti isine ringkes critane “Rama lan Laksmana kelangan Shinta”mula pitakon –pitakone ing halaman 14 a-b.aja lali:

*.Digarap ing buku cathetan

*.ditulis sing becik lan cetha supaya gampang diwaca.

kanggo luwih jelase tentonen vidio ngisor iki !

Aja lali tulis komentar kanggo persensi

Jeneng lan kelase.

Leave a Reply