Selamat pagi anak anak selamat berjumpa dengan Pak Hari  untuk belajar mapel IPA. Saya mengajar kelas 9A sampai dengan 9F .Anak anak harus semngat walaupun harus belajar dengan model PJJ.

Leave a Reply